Momenteel zijn wij bezig met groot onderhoud aan onze webpagina!

Privacy Policy voor bezoekers van landreiziger.nl

Privacy statement

Laatste update: 23 mei 2018

Dit is de privacyverklaring van Landreiziger VOF (hierna 'Landreiziger' of 'wij'). Landreiziger is gevestigd in Dordrecht aan de Toermalijnring 1312. Het Kamer van Koophandelnummer van Landreiziger is 58499121. Landreiziger is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Landreiziger heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming ('FG') aangesteld. De FG houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van Landreiziger. Indien je klachten of vragen hebt aangaande je privacy kun je contact met de FG opnemen. Dit kan per post aan Landreiziger t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming, Toermalijnring 1312, 3316LC Dordrecht, of per e-mail via privacy@landreiziger.nl.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van jou verwerken, hoe we jouw privacy waarborgen en welke rechten je hebt. Als je wilt weten welke cookies wij gebruiken, dan kun je dat lezen in onze cookieverklaring.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten van de Landreiziger webwinkel en het Landreiziger atelier, bezoekers van onze website, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van Landreiziger.

Wat is het algemene privacybeleid van Landreiziger?

Landreiziger respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://shop.landreiziger.nl, van haar (potentiÎle) klanten en relaties.
Landreiziger stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
Landreiziger deelt jouw gegevens alleen met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
Landreiziger is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt Landreiziger altijd rekening met jouw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.


Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan? 

Landreiziger verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je:

- Gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten;
- Je gegevens invult of achterlaat in onze vestiging of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;
- De website van Landreiziger bezoekt;
- Een zakelijke relatie met Landreiziger hebt;
- Solliciteert bij Landreiziger.

De meeste gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze beveiligde database halen, zodat jij niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren.

Tot slot verzamelen we ook jouw persoonsgegevens via de cookies die wij (laten) plaatsen. Dit laatste al dan niet na acceptatie.

Voor welke doelen verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Landreiziger verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Communicatie.
We gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de afwikkeling van garantie of recall van producten. Verder om je -wanneer je je specifiek voor de nieuwsbrief hebt ingeschreven- te informeren over onze dienstverlening en om je op de hoogte te stellen van acties en aanbiedingen. Daarnaast gebruiken we je telefoonnummer, als je daar toestemming voor hebt gegeven, om je persoonlijk te benaderen wanneer er bijvoorbeeld een probleem is met je bestelling of wanneer een auto gereed gemeld kan worden.

Uitvoeren contract.
Als je klant of leverancier bent van Landreiziger dan verwerken wij jouw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

Kredietwaardigheidscheck.
In bepaalde gevallen toetsen wij de kredietwaardigheid van onze klanten, leveranciers of andere relaties. Meestal worden alleen bedrijfsgegevens verwerkt in dit proces, maar het kan zijn dat er ook (contact)persoonsgegevens worden verwerkt.

Sollicitatieprocedure.
Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.

Wet- en regelgeving.
We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.
Zo verplicht de belastingdienst ons bijvoorbeeld om facturen voor een periode van 7 jaar te bewaren.

Beveiliging.
Om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van ons personeel en onze klanten te waarborgen is de vestiging van Landreiziger voorzien van een videocamera. Deze beelden worden binnen 24 uur automatisch gewist, alleen van alarmsituaties buiten onze openingstijden kunnen de beelden langer bewaard worden en mogelijk gedeeld met relevante overheidsinstanties of beveiligingsbedrijven.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als je Landreiziger toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt. Let wel, het is wettelijk niet toegestaan om een factuur na voltrekking van de overeenkomst aan te passen.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt Landreiziger?

Landreiziger verwerkt jouw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste processen.

1. Contactformulier
Op de website van Landreiziger kun je contact opnemen met Landreiziger via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer je een vraag of een klacht hebt. De gegevens die we je vragen in te vullen, hebben we nodig om met jou te kunnen communiceren en je zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Jouw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van jouw vraag of klacht.

2. Nieuwsbrief
We informeren je graag over onze aanbiedingen, producten en diensten. Hiervoor gebruiken we je contactgegevens die je aan ons hebt verstrekt wanneer je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Afmelden voor deze nieuwsbrief kan via een link onderaan iedere nieusbrief die je van ons krijgt.

3. Landreiziger webshop account
Als Landreiziger klant kun je een account aanmaken. Bij het aanmaken van een account worden jouw klantgegevens die je aan ons hebt verstrekt zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en KvK-gegevens opgeslagen. Deze kun je op elk gewenst moment inzien en aanpassen. In je account omgeving vind je ook een overzicht van je bestellingen en facturen.

4. Gratis wifi
Wij bieden bezoekers van onze vestiging gratis wifi aan. Dit verloopt via KPN. Door gebruik te maken van ons wifinetwerk, ga je akkoord met de voorwaarden van KPN en met de manier waarop zij jouw persoonsgegevens verwerken. Landreiziger legt geen datagebruik en/of browsegeschiedenis vast van bezoekers.

5. Product Reclamatie
Het kan voorkomen dat er onverhoopt iets mis is met een product dat je bij ons hebt gekocht. Wij gebruiken jouw aankoopgegevens en klantgegevens om te zien of en wanneer je het betreffende product bij ons hebt aangekocht en om vervolgens contact met je op te nemen. In uitzonderlijke situaties, wanneer jouw gezondheid, welzijn of veiligheid in gevaar is en je zo snel mogelijk hiervan op de hoogte moet worden gesteld, kunnen we besluiten je gegevens te delen met de leverancier of andere derden om de noodzakelijke acties te kunnen ondernemen. In dat geval zullen we altijd met deze derden overeen komen dat zij jouw gegevens alleen mogen gebruiken voor de recall actie en daarna moeten verwijderen.

6. Cameratoezicht
Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen ons bedrijf met cameraís. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van ons bedrijfspand word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.

7. Inkoop / leveranciers
Landreiziger verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die Landreiziger verwerkt van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.

8. Sollicitaties

Als je bij Landreiziger solliciteert, dan worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:

- Naam en adresgegevens;
- E-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
- Geboortegegevens/leeftijd;
- Geslacht;
- Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
- Gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
- Gegevens over beschikbaarheid;
- Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de
- Beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en
- Getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning;
- Overige gegevens die jij ons hebt verstrekt.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Landreiziger gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Landreiziger bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Soort gegeven Bewaartermijn en reden

Klantgegevens Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van Landreiziger. Als je de klantrelatie beÎindigt, bewaart Landreiziger maximaal een jaar jouw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.
Leverancier gegevens Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang jij onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.
Gegevens van sollicitanten Jouw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden jouw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.
Camerabeelden Onze camerabeelden worden maximaal 24 uur bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld een politieonderzoek). Dan worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk.

Delen we jouw gegevens?

Landreiziger is strikt tegen het doorverkopen of delen van persoonsdata uit winstbejag. We delen jouw gegevens uitsluitend om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen zoals bijvoorbeeld je naam en adres invullen op een adreslabel van de pakketbezorger. De pakketbezorger is verantwoordelijk voor het eigen privacybeleid, je geeft als klant aan het hiermee eens te zijn bij de selectie van de bezorgwijze.

Wanneer wij jouw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Als wij derde partijen inschakelen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) nemen we daar waar nodig extra maatregelen.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

we beveiligen onze website met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een bestelformulier, versleuteld verzonden;
onze software is periodiek ge¸pdatet en we maken gebruik van een firewall;
toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord;
alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;
het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding; en,
we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Landreiziger. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het laten vervangen van een voorruit op kosten van jouw verzekeringsmaatschappij. je geeft ons met het verstrekken van opdracht tevens toestemming om jouw groene kaart in te scannen en naar jouw verzekeringsmaatschappij te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@landreiziger.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan jouw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.

Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wat als het privacybeleid van Landreiziger wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op onze website. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.

Copyright © 2013-heden Magento. Alle rechten voorbehouden.